Assegurances per autónoms que has de conèixer

Assegurances per autónoms

Els professionals autònoms realitzen la seva activitat convivint dia rere dia amb una sèrie de riscos. Aquests riscos que són inherents a la seva condició d’autònom. Per aquests treballadors és essencial cobrir-se les esquenes per a minimitzar aquest riscos i és aquí on entren en escena les diferents assegurances fonamentals per a exercir la activitat amb certa tranquil·litat.

Hi ha en aquest sentit dos tipus d’assegurances, les obligatòries que cada autònom ha de tenir per tal de poder exercir la seva activitat i les no obligatòries, que encara que no siguin d’obligat compliment són estrictament necessàries.

Dins del grup de les obligatòries trobem:

  • Assegurança de Responsabilitat Civil. És una pòlissa que cobreix la defensa i la indemnització sobre possibles danys a tercers que pot registrar una activitat empresarial.
  • Assegurança de Vehicles. És una assegurança imprescindible si utilitzes un vehicle per a desenvolupar la teva activitat econòmica, ja sigui per a transportar mercaderies, per a repartir-les o per traslladar-te.
  • Assegurança de Conveni. Pòlissa destinada als autònoms amb personal contractat. L’assegurança cobreix les indemnitzacions obligatòries indicades al conveni on s’està adscrit i sobre les que els autònoms haurien de respondre en cas d’accident, incapacitat o mort d’algun dels seus treballadors.

A més de les obligatòries també existeixen altres tipus  d’assegurances que no ho són però son igual o més necessàries.

  • Assegurança d’Incapacitat Laboral Temporal (ILT) i Assegurança d’Accident. Complementa les prestacions que, en cas de baixa laboral o en cas d’incidència física no desitjada, ofereix la Seguretat Social i abona una determinada quantitat especificada en el contracte de l’assegurança.
  • Assegurança de Jubilació. Serveix com a complement a la pensió pública que cobraran a l’acabar la vida laboral. Aquest afegit és essencial per al col·lectiu, ja que pocs cotitzen per la base màxima que els garanteix una pensió suficient per a la jubilació.
  • Assegurança de Salut. Aquesta pòlissa ofereix accés a centres mèdics i especialistes en matèria de salut.
  • Assegurança Multirisc. Dona cobertura a el local en el que s’està exercint l’activitat laboral i inclou entre altres circumstancies cobertes possibles incendis i robatoris.

L’objectiu de que un autònoms compti amb algunes d’aquestes assegurances és garantir la màxima seguretat d’aquests professionals per tal d’evitar que tot el treball i esforç desenvolupat en el seu negoci s’arruïni per un factor extern. El risc sempre està present però cada cop existeixen les assegurances per aconseguir transferir-lo.

A Perea Grup la nostra activitat centrada en l’assessorament i la gestió del risc, ofereix accés a les companyies de més prestigi del mercat i busca en tot moment l’assegurança que millor s’adapta a les necessitats dels nostres clients, en aquest cas, dels autònoms.

Deixa un comentari