Pla de pensions – Gaudeix de la teva jubilació

plan de pensiones

La protecció a les persones jubilades ocupa un espai important en el marc de l’estat del benestar. El pla de pensions és un producte que té l’objectiu de generar un estalvi del que disposar durant la jubilació en forma de capital o de rentes. L’objectiu dels sistemes de pensions és compensar la pèrdua d’ingressos que generarà el fi de l’activitat laboral del treballador degut a la jubilació mitjançant una prestació de caràcter vitalícia normalment.

Un dels gran reptes que tot país fa front és el de garantir a mig i llarg termini la suficiència de les seves prestacions i la sostenibilitat econòmica-financera del propi sistema de pensions.

Cada país compta amb un sistema de pensions propi i adaptat. Es distingeixen quatre tipologies, dues de repartició i dues de capitalització. En el sistema de repartició les cotitzacions dels treballadors en actiu estan destinades a finançar les pensions existents en aquell moment. Aquest sistema es recolza en la solidaritat intergeneracional, ja que la generació cotitzant finança la pensió de la generació jubilada. Aquest és el sistema implantat a Espanya.

La majoria de països europeus (Espanya entre ells) han optat per dissenyar un sistema de pensions que es basa en tres pilars:

  • El primer pilar es basa en el sistema públic de pensions. Inclou les prestacions de caràcter contributiu i no contributiu, o les dos a la vegada.
  • El segon pilar inclou els règims privats i complementaris de caràcter ocupacional o de treball. Depenent del país pot ser obligatori o voluntari. S’estableixen com a sistema de capitalització que es financen amb les contribucions a càrrec dels ocupadors i de les aportacions dels empleats. S’instrumentalitza a través dels plans de pensions de treball
  • El tercer pilar es forma amb els comptes individuals d’estalvi previsor que generen un dret a una pensió individual. Això és el resultat de la capitalització de les aportacions voluntàries realitzades a títol individual per les persones que escullen aquest camí

Les actuacions privades que es realitzen per a complementar les pensions públiques dins del segon pilar i del tercer es coneixen com a previsió social complementària.

A Espanya, aquestes actuacions privades tenen encara molt camí per recórrer, sobretot les que estan incloses en el segon pilar ja que es desenvolupen dins de l’empresa.

I és que, segons dades de l’INE de 2018, només 14.558 empreses de les 1.312.345 que existeixen compten amb un Pla de Treball. Això es tradueix en que un 1,1% del teixit empresarial compta amb mecanismes que ajuden a complementar la pensió pública dels treballadors. Però encara que aquesta xifra pugui sonar alarmant, realment són pocs els treballadors que es veuen afectats pels plans de treball que existeixen a Espanya. Aquests plans de treball donen cobertura a 2.158.046 treballadors dels 12.305.873 existents, és  dir, que el 17,5% de la població compta amb un pla de treball impulsat per la seva empresa.

Són pocs els treballadors que es veuen afectats pels plans de treball que existeixen a Espanya. Click To Tweet

Però també hem de tenir en compte de quins tipus d’empresa parlem. A Espanya, de les més de 1.300.000 empreses existents, el 99,7% d’elles són Pime que donen treball a un 63% de la població. El 0,3% restant es refereix a una gran empresa, que dona treball a un 37% de la població.

D’aquest 0,3% que representa a les grans empreses, el 15,9% d’elles tenen un pla de treball per als seus treballadors, mentre que en les empreses Pime (99,7% del total de les empreses existents) aquest percentatge es redueix a un 1,6%. Si ho traduïm a número de treballadors, dels casi 8.000.000 de treballadors de Pime només 188.000 tenen un pla de treball, mentre dels 4.500.000 treballadors de les grans empreses, quasi 2.000.000 compten amb un pla de previsió empresarial.

Per poder arribar al nivell dels altres països europeus és imprescindible abordar el problema de forma integral. No hem de fixar-nos únicament en el primer pilar, que és la pensió pública, sinó complementar les reformes del sistema de pensions públic de repartició amb modificacions legals que, potenciïn els dos altres pilars, però sobretot el segon pilar, ja que és el si de l’empresa.

Per poder homologar-als nostres veïns europeus és imprescindible que quan s’escometen les pròximes reformes del nostre sistema de pensions, s’abordi el problema de manera integral, i no només centrant-nos en el primer pilar, és a dir en la pensió pública. Els països del nostre entorn han complementat les reformes del sistema de pensions públic de repartiment amb modificacions legals que potencien sobretot el segon pilar (o fins i tot ho fan quasi obligatori), ja que és en el si de l’empresa on la previsió social complementària pot tenir un desenvolupament d’àmbit universal per als treballadors d’avui i, per tant, els jubilats del futur.

Deixa un comentari