Diccionari d’assegurances per entendre al teu corredor

Una de les obligacions de qualsevol corredor d’assegurances és conèixer el sector on desenvolupa la seva activitat i tenir la capacitat tècnica i professional per a treballar-hi. Per això és important explicar en forma de diccionari assegurances el significat reial de cert terminis que es fan servir en el mon de les assegurances

A Perea Grup considerem que, el mediador d’assegurances ha d’exercir una gestió de riscos didàctica, és a dir, ha de ser capaç d’explicar i apropar al client final aquells aspectes tècnics que aquest desconeix.

El corredor ha de ser capaç d'explicar i apropar al client final aquells aspectes tècnics que aquest desconeix Click To Tweet

En pro de poder baixar a la realitat del client final aquells conceptes que recullen els condicionats generals de les companyies (valor total, regla d’equitat, consorci, bonus-malus, o per últim exemple, reassegurança) treballem dia a dia des de Perea Grup. La nostra missió és acostar la terminologia asseguradora als nostres clients per així demostrar-los que sabem del que parlem.

Si encara no coneixes al teu assessor a Perea Grup i has arribat aquí buscant el significat d’alguna paraula que has trobat en la teva pòlissa d’assegurances et recollim a continuació algunes de les nostres traduccions simultànies:

Què és el mobiliari en una assegurança de la llar?

Mobiliari és tot allò que, si li donéssim la volta al pis o casa, per efecte de la gravetat, cauria.  A més dins d’aquesta partida incloem també els mobles de cuina i els de bany.

Què és la infraassegurança?

És la proporció entre la valoració que la companyia estipula que val que tens i el que figura com a capital assegurat en la pòlissa.

Què significa primer risc?

Significa capital o import màxim a abonar per part de la companyia.

Per què si vull canviar de companyia del cotxe em demanen la meva companyia actual i els 5 últims números de la meva assegurança de vehicle?

Per contrastar la bonificació. La majoria de companyies comparteixen informació i històrics de resultats sobre els seus clients, per a les assegurances de vehicles la majoria de companyies consulten el fitxer sinco per determinar si un conductor és bo o dolent.

Aquesta consulta es fa mitjançant el DNI del titular de l’assegurança, la companyia on ha estat assegurat fins al moment i els darrers 5 números de la pòlissa que ha tingut contractada fins al moment de la consulta. Important tenir en compte que només valen les pòlisses en vigor!

Si et canvies d’asseguradora a una que no comparteixi les seves dades al fitxer sinco, quan vulguis tornar a canviar, la resta no tindran els teus antecedents i et tractaran com a conductor novell. A vegades estaria bé tornar als 18 anys però, des de Perea Grup, et garantim que per assegurar el teu cotxe, no és un bon retrocés.

He de contractar l’impagament de quotes comunitàries en la pòlissa de l’edifici?

La nostra recomanació és el que facis amb una assegurança específic. La cobertura només assegura impagaments produïts durant la vigència del contracte.

Imagina’t ara que tens la cobertura contractada dins de la pòlissa de l’edifici i que un dels veïns de la comunitat comença a no pagar les seves quotes comunitàries, imagina també que al poc temps, per desgràcia ocorre un sinistre greu en la comunitat i que la companyia, després de indemnizar-vos els danys, decideix anular-vos l’assegurança quan arribi la renovació.

El vostre mediador podrà trobar-vos una altra companyia on assegurar l’edifici, però no podrà donar-vos cobertura a la reclamació d’aquestes quotes comunitàries que el veí us ha deixat de pagar.

En aquest sentit, el millor és assegurar aquesta cobertura amb una altra pòlissa a banda A més, si ho feu així probablement disposeu també per un preu molt similar de la cobertura de reclamació contra altres assegurances de manera que, si ho decidiu, podreu reclamar contra l’assegurança de l’edifici si considereu que no us respon com cal.

Deixa un comentari