Coneix les sis fórmules per a estalviar a través d’una assegurança de vida estalvi

seguro de vida

Si estàs pensant a estalviar a través d’una assegurança de vida no et perdis el que t’hem d’explicar. No totes les assegurances de vida segueixen la mateixa fórmula. Aquests productes poden ser molt variats i confusos. Per això, amb aquest article et convidem a entendre en què consisteixen cadascun d’aquests amb la finalitat que trobis el que millor s’adapti a la teva situació.

Les assegurances de vida estalvi són contractes d’estalvi i inversió, on el valor de la pòlissa és el resultat de la rendibilitat que es generi amb el pagament únic o periòdic de determinades quantitats. L’assegurat pot o bé esperar que venci el termini fixat en el contracte, cobrant així llavors la prestació, o bé cobrar el valor que s’hagi generat fins a aquest moment exercint així el dret de rescat.

Diferència entre una assegurança de vida risc i una de vida estalvi!

  • Vida risc: assegura la creació d’un patrimoni financer per al titular del contracte en cas d’invalidesa o mort.
  • Vida estalvi: assegura el manteniment del patrimoni líquid del client.
Coneixer els avantatges que pot aportar-nos cada producte afavorirà que puguem estalviar i invertir més tranquils Click To Tweet

Cadascun dels formats que presentem a continuació és un tipus de personalització concorde a la situació vital de l’assegurat i és per això que ser coneixedor dels avantatges que pot aportar-nos cada producte afavorirà que puguem estalviar i invertir més tranquils i, a llarg termini, beneficiar-nos d’importants avantatges fiscals. Les companyies d’assegurances estan especialitzades a aconseguir aquesta simbiosi entre seguretat, rendibilitat i benefici fiscal.

1.- Les rendes vitalícies

La renda vitalícia permet al client invertir un capital inicial per a obtenir a canvi el compromís de l’asseguradora d’abonar-li una renda mensual la resta de la seva vida.

Paral·lelament, aquest capital pot ser cobrat per futurs hereus en cas de defunció. Una dels avantatges més poderosos d’aquest tipus de producte es troba en el fet del seu més que beneficiosa tributació per a l’assegurat i també per als beneficiaris: en concret, els assegurats majors de 70 anys, tan sols tributen el 8% d’aquests ingressos. I els beneficiaris per defunció tenen exempts 25.000 € cadascun (en la CC.AA de Catalunya).

2.- Unit-linked

Si estàs pensant és una assegurança de vida destinada a l’estalvi, aquest és un producte d’enorme popularitat en l’actualitat, tal com indica el següent article recentment publicat. Consisteix en una pòlissa no garantida que inverteix en fons d’inversió on el prenedor de l’assegurances assumeix el risc de la inversió a canvi d’una major expectativa de rendibilitat. És un producte realment important avui en dia ja que amb l’entorn de baixos tipus d’interès és l’única opció disponible per a l’estalviador i inversor de batre la inflació a llarg termini.

3.- Capitals diferits

Les assegurances de capitals diferits funcionen normalment com a compensació per part de les empreses cap als seus empleats i directius, són un paquet retributiu associat a la seva jubilació.

Aquest tipus de variant d’assegurança de vida pacten un tipus d’interès vinculat a inversions amb una participació anual dels beneficis que es generin de la gestió d’inversions.

4.- PIAS

Els PIAS (plans individuals d’estalvi sistemàtic) són una assegurança de vida-estalvi amb avantatges fiscals molt importants.

Aquests permeten pagar primes a la companyia amb la finalitat d’acumular un capital al llarg del temps que servirà com a complement a la pensió pública en el moment del rescat. Quan es cobra la renda vitalícia, els rendiments queden exempts d’impostos, sempre que:

  • El cobrament de la renda comenci com a mínim cinc anys més tard de la primera prima invertida
  • El prenedor del segur, assegurat i beneficiari siguin la mateixa persona
  • Les primes pagades no superin els 8.000 euros anuals o un total acumulat de 240.000 euros.

5.- PPA

Els PPA són assegurances de vida amb el capital garantit (a jubilació) i amb els avantatges fiscals dels plans de pensions, per tant permeten a l’assegurador reduir la base imposable de l’IRPF sense assumir els riscos del mercat. A canvi d’aquest avantatge, el capital acumulat només podrà rescatar-se en el moment de la jubilació o en casos concrets com a malalties greus o situacions econòmiques determinades com quedar-se a l’atur.

6.- Els SIALP

Les assegurances individuals d’estalvi sistemàtic (SIALP) permeten als particulars tenir una exempció fiscal per a les aportacions que facin durant un any fins a 5.000 euros, sempre que mantinguin la inversió durant un període pactat amb la companyia. Aquest període acostuma a ser de cinc anys, raó per la qual aquest tipus de productes també són coneguts com a Plans d’estalvi 5. No obstant això, el rescat de la prima invertida pot sol·licitar-se a partir del primer any.

Una assegurança d’estalvi no és una cosa fàcil de contractar, perquè com hem vist existeixen infinitat de productes, i a més infinitat d’asseguradores que els ofereixen. Si la idea és fer-ho bé i encertar amb el producte d’acord amb les teves necessitats t’aconsellem buscar sempre l’assessorament professional i visitar-nos en qualsevol de les nostres oficines de PereaGrup.

També pots demanar-nos més informació, deixar qualsevol dubte o comentari o sol·licitar una visita d’un dels nostres experts a través d’aquest formulari. L’important és anticipar!

Deixa un comentari