L’assegurança de ciber risc – Una prioritat

ciberseguridad

Insistim. L’assegurança de ciber risc  és important per a la teva empresa, per això, si necessites assessorament en matèria de ciberseguretat pots comptar amb nosaltres per quant necessitis. La implantació de mesures de seguretat preventives, juntament amb la contractació d’una pòlissa de ciberseguretat, constitueix la millor fórmula per protegir qualsevol organització.

Com fa uns dies ja us vam explicar l’abast del nostre acord amb OptimumTic, avui volem ampliar una mica més quina és la nostra tasca en aquesta matèria.

La contractació d'una pòlissa de ciberseguretat, constitueix la millor fórmula per protegir qualsevol organització. Click To Tweet

Com corredoria d’assegurances, des de Perea Grup ens encarreguem de la gestió i transmissió del Risc i això ho vam realitzar directament en col·laboració amb les principals companyies asseguradores de mercat.

Tinc un tallafocs, ¿per què necessito una assegurança de ciber risc?

Acostumem a dir que per entendre aquesta relació val el símil de l’assegurança de danys en una nau industrial. Encara que l’empresari disposi en la seva nau d’alarma, BIES i hidrants i realitzi revisions periòdiques d’aquests elements de seguretat, en cas de patir un incendi haurà de recórrer a l’assegurança per a la reposició dels danys soferts, i sol·licitarà a companyia indemnització per la pèrdua de beneficis que hagi pogut tenir. L’assegurança ciber ofereix en aquest sentit cobertura en l’àmbit de la seguretat de la informació i la protecció de dades.

Les assegurances ciber ofereixen solució davant riscos financers, físics o derivats de la paralització del negoci, tinguin origen intern o extern a l’organització, és a dir, cobreixen: errors de sistemes, robatori de dades, extorsió, negligències internes, intrusió o fallades de seguretat , Malwares, suplantacions d’identitat …

Què cobreix una assegurança de ciber risc?

Podem dir que les ciber assegurances ofereixen 3 tipus de cobertures fonamentalment: Danys, responsabilitat civil i servei que s’articulen per poder donar una resposta davant d’una crisi de seguretat a l’empresa i que actuen en diversos àmbits.

En la majoria dels sinistres intervé més d’una garantia, així per exemple davant d’un cas d’obertura d’un correu electrònic maliciós que derivi en el xifrat de tota la informació del servidor d’una empresa, una pòlissa de ciber podria arribar a cobrir els costos de gestió de l’extorsió, és a dir, els honoraris de consultoria sobre com procedir, el cost del rescat de les dades en cas que es determinés que aquesta és la millor opció, els costos d’investigació informàtica forense així com les despeses d’assessorament legal i el cost de recuperació de les dades destruïts pel sinistre.

És especialment important tenir en compte que aquest tipus d’assegurances no cobreixen únicament amenaces externes de l’empresa, també poden oferir cobertura a errors o omissions originades dins de l’organització. Així, l’empresa pot cobrir amb l’assegurança ciber el risc que un empleat robi i faci pública informació personal dels clients o la possibilitat que algú adjunti per error informació confidencial a un correu electrònic.

Amb l’entrada en vigor del reglament general de protecció de dades al maig de 2018 les empreses tenen l’obligació de comunicar als afectats qualsevol fuga de seguretat que hagin patit, de manera que es preveu que es disparin les reclamacions en aquest sentit. Les pòlisses ciber poden cobrir aquesta responsabilitat i fins i tot les multes que pugui arribar a imposar l’agència.

És fonamental que les empreses prenguin consciència que errors molt simples d’execució poden comportar fuites de seguretat que poden derivar en reclamació.

En aquest sentit, des Perea Grup recomanem als nostres clients que dissenyin i disposin d’un pla de continuïtat de negoci que garanteixi la viabilitat de la seva empresa en cas de sinistre cibernètic. Per a això és imprescindible la formació del personal i que aquest disposi de directrius clares per part de la direcció a seguir en cas de fugida de seguretat. Poder aplicar un pla de continuïtat de negoci limita tant la pèrdua de dades com l’impacte financer global del sinistre per a l’empresa ia més repercuteix de forma positiva en la imatge d’aquesta. Una pòlissa de ciber garantiria l’execució d’aquest pla en cas que l’empresa ho necessités.

Deixa un comentari