L’accés a un prèstec ICO, no implica la contractació d’una assegurança

A Perea Grup som assessors de riscos, per tant, vetllem per a que tinguis les cobertures que realment necessites a nivell personal i professional.

Com ja deus saber, per fer front a l’impacte ocasionat per la pandèmia de la COVID-19, les PYMES i els autònoms poden accedir a préstecs avalats per l’Estat aprovats a través del Reial Decret- Llei 8/2020 de 26 de març a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) si compleixen amb els requisits sol·licitats.

En aquest sentit i per evitar certes pràctiques per part d’entitats financeres volem recalcar que la sol·licitud i accés a aquest tipus de préstecs NO implica l’obligació de contractar cap assegurança ja que l’article 192.2.j del Reial Decret-Llei 3/2020 de 4 de novembre  prohibeix la imposició directa o indirecta de la celebració d’un contracte d’assegurança.

En cas que l’entitat financera t’imposi la contractació de qualsevol assegurança per la sol·licitud d’un préstec ICO t’agrairem que ens ho facis saber via el correu electrònic, info@pereagrup.com, i que ens traslladis les circumstancies dels fets perquè puguem posar-ho en coneixement de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Hem habilitat un canal confidencial per aquest tipus de comunicacions pel que poder traslladar els casos a l’administració sense que ens sigui necessari facilitar dades e l’empresa o autònom afectat.

Assegurances per a l’empresa

Existeixen multitud d’assegurances per a l’empresa. És per això que hem de conèixer les diferències entre assegurances que és necessari tenir i aquells que són recomanables per tenir una cobertura que s’ajusta perfectament a les nostres necessitats. Continua llegint «Assegurances per a l’empresa»