Assegurances per propietaris amb pisos de lloger

Són moltes les assegurances per propietaris amb pisos de lloger. El més important que ha de tenir en compte i allò que li recomanem sense dubtar des Perea Grup és que contracti únicament allò que pugui necessitar.

En aquest sentit, el més important és fer una valoració d’aquells riscos a què com a propietaris de patrimoni estem exposats per, posteriorment, poder classificar quines pot assumir la propietat internament i quins ha de externalitzar, és a dir, assegurar.

Com dèiem el ventall de possibilitats és molt ampli pel que el millor és analitzar les necessitats concretes i crear un pla d’assegurances adaptat a cada client.

El millor és analitzar les necessitats concretes i crear un pla d'assegurances adaptat a cada client. Click To Tweet

Juntament amb el nostre departament de sinistres hem elaborat el següent llistat de situacions en què es pot trobar un propietari que destina el seu patrimoni a lloguer:

  • Impagament de les rendes mensuals per part dels inquilins.
  • Adequació i neteja de l’habitatge per canvi de les persones que l’ocupessin.
  • Situacions fortuïtes que impedeixin habitar en la vivenda.
  • Danys produïts pel mobiliari que el propietari deixa al pis.
  • Ocupacions il·legals d’un habitatge destinat a lloguer.
  • Danys per robatori o actes vandàlics al pis.

Com que es tracta d’una llista interminable de circumstàncies hi ha diferents assegurances en el mercat que les agrupen i ofereixen cobertura per si ocorren, a Perea Grup les classifiquem en dos grans grups.

  • Assegurances de danys i responsabilitat civil
  • Assegurances de defensa, protecció jurídica i reclamació

Com dèiem al principi, el més important és conèixer el propietari i analitzar què li preocupa. Probablement un propietari que té en lloguer una quantitat considerable d’immobles podrà assumir el risc de patir un impagament puntual però un propietari que disposa únicament d’un pis de lloguer i que depèn d’aquest ingrés per a poder pagar el seu propi lloguer o la hipoteca de l’immoble, considerarà interessant garantir aquest impagament amb una assegurança.

Tampoc tindran les mateixes necessitats un propietari d’un pis ubicat en una comunitat de propietaris que un propietari que disposa del 100% d’un edifici i que el destina lloguer.

Més mostres d’aquesta diversitat poden establir-se entre propietaris que disposen d’un administrador de patrimoni i aquells que decideixen autogestionar els seus lloguers.

Com hem vist, hi ha realitats diferents i és per això que creiem fermament que el més sensat és acudir a un assessor de Perea Grup i confeccionar un pla d’assegurances personalitzat i d’acord tant als riscos concrets de cada situació com a les preocupacions del propietari.

El més important, com en qualsevol pla d’assegurances és comptar amb la visió professional i experta d’un assessor que conegui tant el sector assegurador com les particularitats i necessitats de la gestió de patrimoni.

Deixa un comentari