Assegurances per a l’empresa

Existeixen multitud d’assegurances per a l’empresa. És per això que hem de conèixer les diferències entre assegurances que és necessari tenir i aquells que són recomanables per tenir una cobertura que s’ajusta perfectament a les nostres necessitats.

En aquest últim aspecte es valora el risc i les conseqüències dels possibles danys a l’hora de decidir-se a contractar una pòlissa o no. Cal tenir en compte que l’obligació de contractar un determinat segur ve imposada per les circumstàncies que envolten l’empresa, el sector al qual pertany, el conveni col·lectiu al qual es acull, etc.

Assegurances per a l’empresa que ha de tenir

Assegurança de responsabilidad civil

L’assegurança de responsabilitat civil sol ser obligatoria. Generalment la obligatorietat ve determinada per l’activitat professional. Per exemple, els professionals sanitaris, per l’activitat que desenvolupen, han de contractar un segur de responsabilitat civil professional.

Si bé no és obligatori cent per cent, sí que és absolutament recomanable contractar-lo per poder fer front a totes aquelles reclamacions de tipus civil que puguin derivar-se del desenvolupament de l’activitat professional.

Assegurança d’accidents

Algunes empreses amb treballadors tenen l’obligació de contractar una assegurança d’accidents laborals, en funció del que determine el seu conveni col·lectiu. Aquest conveni determina, quins són les cobertures i indemnitzacions que ha d’incloure, com a mínim, l’assegurança d’accidents. El cost d’aquesta assegurança dependrà del nombre de treballadors, dels capitals asegurats i, sobretot, de l’activitat laboral que es realitza.

L’assegurança d’accidents dona cobertura a accidents, incapacitat permanent o mort del treballador.

Assegurança per als vehicles de l’empresa

Qualsevol dels vehicles adscrits a l’activitat empresarial ha d’estar assegurat convenientment, bé de forma independent (com automòbils, motocicletes, vans, etc.), bé dins de la pròpia activitat (com toros elevadors i altres màquines de magatzem).

Assegurances per a l’empresa que s’han de contemplar.

Com s’ha apuntat amb anterioritat, són aquells assegurances que dones cobertura a diferents contingències. De fet, la diferència entre tenir assegurança i no tenir-la pot determinar la continuïtat o tancament d’un negoci, així com la conservació del patrimoni empresarial i fins i tot personal.

Assegurança de Responsabilitat Civil específica

Es aconseja contractar assegurances de responsabilitat específiques que s’ajusten a les característiques i necessitats de l’empresa. Hi ha diferents tipus de polítiques dissenyades per cobrir diverses contingències. Una assegurança de Responsabilitat Civil epecifica per a la vostra empresa pot, per exemple, donar cobertura a les següents situacions:

  • Responsabilitat Civil de Productes, relacionats amb els danys que pugui causar el producte que ha de ser lliurat al seu destinatari.
  • Responsabilitat Civil Patronal, que es basa en els prejudicis que es derivaran de la relació de l’empresa amb els treballadors.
  • Responsabilitat Civil d’Explotació, que són els que estan directament relacionats amb l’activitat professional que desenvolupa l’empresa.
  • Responsabilitat Civil Locativa, que és aquella que s’enfronta davant la propietat de danys que el propietari pot fer a l’edificació on es desenvolupa la seva activitat. Desgraciadament, la responsabilitat civil locativa és poc i mal coneguda, sent molt important. Són molts els propietaris de locals, els que per exemple un ajuntament cedeix un local perquè un grup local realitzi les seves activitats. Solen exigir que es contracti una assegurança de responsabilitat civil, però al no especificar que ha de conllevar la localització, en moltes ocasions, l’asseguranaça estarà mal feta i no cobrirà precisament alló per al qual realment s’ha sol·licitat.

Assegurança multirrisc

A més d’aquestes també es recomana, en moltes ocasions, que la companyia contracti una assegurança multirrisc que doni cobertura al pis o local en què es troba l’oficina o botiga. Aquesta assegurança cobrirà els danys del nostre local o nave industrial i el que podrem ocasionar als veïns.

Assistència jurídica

A més, comptar amb una cobertura d’assistència jurídica és molt recomanable en aquests casos per, per exemple, poder disposar d’un expert al nostre costat en cas de desacord amb la companyia asseguradora en cas de sinistre. Aquesta cobertura permet a l’assegurat enviar un segon perit per quantificar i valorar un determinat sinistre i reclamar en cas que hi hagi un desacord amb la valoració inicial de la companyia.

Som molt conscients que no totes les pimes són iguals i, per tant, no totes tenen les mateixes necessitats. Precisament per aquesta raó a Perea Grup oferim solucions aseguradores flexibles que realment compleixen amb els requisits de la teva empresa. La nostra activitat, centrada en l’assessorament i la gestió del risc, ofereix accessos a les empreses de més prestigi del mercat i busca en cada moment l’assgurança que millor s’adapti a les necessitats dels nostres clients.

Per què vas a pagar més per alguna cosa que no necessites? Paga el que és just per la protecció més completa i les prestacions que realment esperes tenir en la vostra empresa d’assegurances.

Deixa un comentari