Què són els Convenis de Danys Materials en l’assegurança de l’Automòbil?

Després d’un accident de cotxe, quan el nostre client visita o contacta amb una de les oficines de Perea Grup per facilitar la seva versió de l’accident és molt freqüent que el nostre equip li informi sobre si el seu sinistre es tramitarà o no per conveni.

De la mà de la resposta que la Direcció general d’Assegurances (DGS) dóna a la pregunta sobre què són els convenis de Danys Materials d’assegurances d’automòbil hem preparat el següent article.

A Espanya existeixen els convenis d’indemnització directa de danys, són coneguts amb les següents denominacions: CIDE, ASCIDE, CICOS.

L’objectiu d’aquests convenis és únicament la tramitació dels danys materials que es causin per col·lisió directa de dos vehicles assegurats per l’assegurança obligatoria de responsabilitat civil. Els convenis se signen entre entitats asseguradores i tenen per objecte tramitar d’una forma àgil i eficaç els sinistres per danys materials.

En aquest sentit, encara que en l’accident hi hagués diferents tipus de danys, corporals i materials, solament es tramiten aquests últims pels Convenis.

Posem per exemple un sinistre on es produeix una col·lisió entre un cotxe i una moto on, a més dels danys soferts al vehicle, el conductor de la motocicleta resulta lesionat. En un cas així els danys soferts per l’impacte en la moto podrien anar per conveni i les lesions corporals no.

Com funciones aquests convenis?

Funcionen sempre que hi hagi únicament dos vehicles implicats els quals tinguin la seva assegurança subscrita amb una asseguradora espanyola. En aquests casos, l’assegurador del vehicle del perjudicat, prèvia acceptació de responsabilitat per part de l’asseguradora del responsable, fa front davant el propietari d’aquest vehicle a la indemnització que li correspongui per danys materials causats pel sinistre.

Tot això, sense perjudici dels eventuals drets que li corresponguin al perjudicat amb l’objecte de resultar totalment rescabalat dels danys que efectivament hagi sofert, per exemple, seguint el cas plantejat a l’inici d’aquest article, la reclamació de les lesions corporals.

Quines dades són importants per a la gestió d’un sinistre d’automòbil?

No únicament per a aquells sinistres que puguin tramitar-se per conveni és molt important que al moment del sinistre obtinguem el major nombre de dades possibles sobre el contrari.

La matricula, és una dada mitjançant el qual sempre pot aclarar-se on està assegurat el vehicle i fins i tot si disposa o no d'assegurança. Click To Tweet

En aquest sentit, des de Perea Gruprecomanem sempre obtenir la matrícula de tots aquells implicats. Cal tenir en compte que altres dades com la companyia asseguradora del contrari o el seu nombre de pòlissa poden estar desactualizados o ser erronis i que en canvi, la matricula, és una dada mitjançant el qual sempre pot aclarar-se on està assegurat el vehicle i fins i tot si disposa o no d’assegurança.

Addicionalment a la matrícula és també interessant poder recollir dades com el nom i cognoms dels implicats i dels testimonis de l’accident, els seus telèfons de contacte així com el lloc d’ocurrència exacta del sinistre.

A més, en cas d’emplenar la Declaració Amistosa d’Accident i signar-la és imprescindible tenir en compte que serà vinculant al moment de la tramitació de l’expedient. Aspectes com la versió reflectida, la marcació de creus o la col·locació dels danys dels vehicles són determinants per a l’assignació de responsabilitats del sinistre.

Deixa un comentari